Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Ficalbiini » Mimomyia » Mimomyia »
 

Subgenus Synonym Hispidomyia Theobald

1910: 245. Type species: hispida

 

 

 

Species: