Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Culicini » Culex » Nomina Dubia 3 »
 

ventralis Walker.

1865:103 (F; Culex; non Walker 1860).
Type-loc: New Guinea (NE).

Distribution:
New Guinea (Island); Papua New Guinea