Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Aedini » Aedes » Downsiomyia »
 

shehzadae Qutubuddin

1972:119 (F; as Aedes).
Type-loc: Mafulo, Papua (BM)

Distribution:
New Guinea (Island); Papua New Guinea