Systematic Catalog of Culicidae

  Culicidae » Culicinae » Aedeomyiini » Aedeomyia » Aedeomyia »
 

pauliani Grjebine

1953: 467 (L*)
Type-loc: Ambila-Lemaitso, Tamatave, Madagascar

Additional References:
Brunhes, Bousses and da Cunha Ramos 2011: 116-118 (L*)

Distribution:
Madagascar (includes Glorioso & Juan De NovaIs)